Quốc gia khởi nghiệp

Vì sao một đất nước Israel có diện tích, dân số và tài nguyên đều khiêm tốn, nhưng nền kinh tế của họ có thể biến chuyển một cách tích cực và đầy thần kì đến như vậy?  Một vùng đất thường xuyên xảy ra chiến tranh và cằn cỗi như hoang mạc ấy lại…