5 cuốn sách hay về nghệ thuật quản trị, lãnh đạo nên đọc để phát triển tổ chức

Lãnh đạo là một nghệ thuật! Bản thân mỗi người có thể có hoặc không khả năng lãnh đạo bẩm sinh, tuy nhiên, để khả năng lãnh đạo đạt đến mức “nghệ thuật” và đem lại lợi tích cao nhất cho tập thể, bạn cần học hỏi và tự rèn luyện bản thân không ngừng!…
Những cuốn sách hay nên đọc khi bạn gặp phải thất bại trong cuộc sống

Chúng ta luôn khao khát được chạm tới thành công trong cuộc sống, trong mọi việc mình làm, chẳng ai muốn nhắc đến thất bại – một người bạn muôn thuở của thành công! Bởi trái ngược hẳn với sự vui thích, sung sướng thành công đem lại, đa phần chúng ta thấy thất bại chỉ toàn…